Vision

Ingholt Consult stiller krav til kvalitet og substans i projekter og brug af grundig viden er vigtigt. Det er opfyldt hos Ingholt Consult gennem opfindsomhed, overlegen viden og mere end 30 års erfaring inden for bærende konstruktioner. Det fremragende teamwork ledelse og medarbejdere udfører gør det muligt at håndtere den stigende kompleksitet af byggeprojekter. Dette er vore nødvendige redskaber, der anvendes med succes. Disse værdier åbner glæde på jobbet og er en forudsætning for høj motivation af medarbejderne og dermed for kvaliteten af ​​vores arbejde.