Ingholt Consult ApS tilbyder geoteknisk rådgivning i alle projektfaser. Rådgivningen omfatter projektering af fundamenter, fundamentsforstærkninger, støttemure, spunsvægge, pæle og byggegrubeindfatninger.