Ingholt Consult ApS udfører design af brokonstruktioner i alle faser. Designet vil omfatte efterspændt betonbroer, armeret betonbroer, stålbroer og træbroer. Vores arbejde rundt om i verden med brokonstruktioner har bidraget til vores store kompetence i brokonstruktioner.