Rådgivning vedrørende bærende konstruktioner er firmaets kerneydelse, og det er her firmaet høster den største anerkendelse.
Ingholt Consult ApS er kendt for sin ekspertise indenfor bærende konstruktioner, såvel nybygninger som ombygninger og har medvirket som konstruktionsingeniør ved opførelse af flere markante og spektakulære byggerier i både i Danmark og udlandet.
Ingholt Consult ApS har specialiseret sig i løsning af vanskelige nybyggerier, elementprojektering for betonelementfabrikker, ombygninger, funderingsarbejder og forstærkningskonstruktioner. Firmaet besidder et omfattende kendskab til forskellige tiders byggeskikke og konstruktionsprincipper og har gennem en stor portefølje af byggesager erfaring med særlige opgaver inden for bærende konstruktioner, f.eks. efterspændte betonkonstruktioner indenfor husbygning såvel som brokonstruktioner.

Ingholt Consult ApS har 2 medarbejdere der er anerkendte statikere.

Firmaet forestår kontrol af større byggerier, hvor der fra bygherre eller myndigheder stilles krav om tredjepartskontrol.