En af de centrale bygninger på Bryggernes Plads er Carlsbergs tidligere Lagerkælder 3, som i de kommende år transformeres til
et aktivt erhvervsbyggeri med bl.a. butikker og kontorer. Ombygningen af lagerkælderen og dens centrale placering medfører, at bygningen bliver et centralt omdrejningspunkt i det fremtidige bykvarter. Stueetagen i Lagerkælderen bliver en levende arkade med butikker og caféer. Bygningens nederste etage gennemskæres desuden af en cykel- og gangpassage, som vil knytte bykvarteret sammen og skabe liv og aktivitet i området. Lagerkælderens øverste etager kan indrettes til kontorer eller lignende. Ombygningen af den tidligere lagerkælder sker med stor respekt for bygningens historie. Bl.a. vil en række af de karakteristiske guldskiver ud mod Pasteursvej erstattes med runde vinduer, ligesom der etableres vinduer i facaden ud mod Bryggernes Plads. Guldskiverne symboliserer de store tanke, som bygningen tidligere husede, hvor øllet blev lagret. Sammen med de synlige konstruktioner vil de runde vinduer minde kommende generationer af brugere om bygningens historie. Arkitekt Svenn Eske Kristensen har tegnet bygningen i 1969. Fakta Ydelse: Projektering af de bærende konstruktioner på ombygning af eksistrende lagerkælder til kontorer og butikker. Byggesum: 36.000.000 kr Bygherre: Carlsberg Byen P/S Kontakt: Niels Nielsen, nn@carlsbergbyen.dk År: 2014 – 2015 Udbudsform: Fagentreprise