Uddannelsescenter i Marknagil i Thorshavn. Institutionen kommer til at udgøre rammen for koordinering og udvikling af samtlige ungdomsuddannelser i Thorshavn og skal huse
Gymnasium og HF-kursus, teknisk skole og handelsskole med i alt 1.100 elever og 200 undervisere.
Institutionens samlingssted, placeret centralt i bygningen, binder skolen sammen på tværs af etageskel og faggrupper. Området er en arkitektonisk fortolkning af det karakteristiske
færøske kuperede landskab – her bestående af trapper og terrasser til forskellige sociale og faglige aktiviteter. Som en væsentlig del af projektet indgår en undersøgelse af, om
geotermisk varme kan bidrage til opvarmningen af byggeriet samt til opvarmning af varmt brugsvand.

Projekttype: Nybyg
Opgavetype: Læring
Bygherre: Landsverk Færøerne
Arkitekt:
Entreprenør:
Ingeniør, KON: Ingholt Consult ApS
Ingeniør, INS:
Rådgivningsform: Konsulentbistand
Entrepriseform: Fagentreprise
Periode/År: 2014 – 2015


Rolle på projektet

Teknisk rådgivning og bistand for bærende konstruktioner. De 5 bærende kerner med udkragede vægge kunne ikke bære. Ingholt Consult kom med en løsning hvor væggene blev tykkere, mange huller i væggene blev lukket for døre og der skulle en efterspændt løsning i kernevæggene til for at kernerne kunne bære de meget tunge udkragede etager. I januar 2016 blev de endelig spændt op og nu kan skolen åbne op for en sikker stabil skole med 1200 børn.