Kronen, Vanløse – Åbnet Okt. 2017
Om- og færdigprojektering af 55.000 m² indkøbscenter med 4 etager boliger ovenpå centret. Parkeringskælder i 2 etager, dimensioneret for 5 meter vandtryk. Fundament udført som 80 cm massiv 14000 m² bundplade. Efterspændte in-situ betonbjælker til meget store ovenlys i tre etager.

Projekttype: Ny- og ombygning
Opgavetype: Kultur
Bygherre: Tristan Capital, London, Solstra Capital
Arkitekt: H+ Arkitekter A/S, Leonard Design Architects, Sangberg Arkitekter ApS
Entreprenør: Malmos A/S, CG jensen A/S
Ingeniør, KON: Ingholt Consult ApS
Samarbejdspartnere: Sweco Danmark A/S og Orbicon A/S
Projekttype: Kronen, indkøbscenter
Rådgivningsform: Hovedrådgivning
Entrepriseform: Fagentreprise
Periode/År: 2010 – 2013


Rolle på projektet

Bygherrerådgiver, konstruktioner. Konstruktionskoncept og projektering Projektering af 55.000 m² indkøbscenter i 3 etager over terræn med adgang til metrostation, og 2 P-etager under terræn. Byggeriet er udført i betonelementer, bjælker og søjler samt kompositbjælker. Fundamentet er udført i 14.000 m. 80 cm massiv bundplade, dimensioneret for 5 m vandtryk. Projektering af nye ændringer for indretning, ovenlys, indgangspartier og tilbygning af 17.000 55.000 m² boliger på taget.