Byggeriet er i 23 etager, excl. P- kælder.
Bygværket anvendes i de 2 nederste etager til erhverv, mens der i de resterende etager
etableres beboelse. Byggeriet udføres med 4 væsentlige skift i plangeometrien.
Tagdæk i øverste etage er ca. 88 meter over terræn på nær enkelte tekniske installationer og
elevatorer.